kontakt

neváhajte nám zavolať alebo napísať


Prihlasovací formulár na BootCamp.

(elektronickú kópiu formulára uložte v tvare vašepriezvisko.xls a odošlite na adresu a druhú kópiu vytlačte, podpíšte a prineste na tréning s potvrdením o zaplatení mesačného poplatku.)

telefón: 0903 10 42 42
e-mail: