cenník

cena na jeden mesiac - Bootcamp Rodičia

40 €

cena na jeden mesiac - Bootcamp Originál

40 €

Ak sa k nám prihlásite až v priebehu mesiaca, doplatíte aliquónu časť prebiehajúceho mesiaca.

    

Platby sa vykonávajú výhradne bankovým prevedom do 5. dňa aktuálneho mesiaca:

Číslo účtu: 2628701653/1100
poznámka: vaše priezvisko - Bootcamp