čo je to bootcamp?

Ide o intenzívny skupinový tréningový program určený pre širokú verejnosť i športovcov.


Široká škála používaných metód a prostriedkov, zosúladená s individuálnymi možnosťami, schopnosťami i potrebami klientov, v súčinnosti s pôsobením silného motivačného faktora v podobe „kolektívneho ducha“, radí BOOTCAMP k jedným z najefektívnejších a súčasne najobľúbenejších kondičných programov na svete.

Na nápad priniesť Bootcamp na Slovensko som prišiel počas môjho pôsobenia v Londýne. Tento štýl cvičenia je rozšírený nie len vo Veľkej Británii, ale hlavne v USA (odkiaľ pochádza) a neuveriteľne populárny je aj v Austrálii. Bootcamp vypĺňa priestor medzi individuálnym cvičením v posilňovni a skupinovými cvičeniami v štúdiách, ktorých intenzita nedovoľuje trvalo napredovať. Kombinácia posilňovania a tréningu energetických systémov (EST) pod dohľadom profesionálnych trénerov zaručuje neustále sa zlepšovanie v rôznych oblastiach kondície.

Keďže sa riadime heslom „lepšie raz vyskúšať ako sto krát počuť“, príďte si to skúsiť jeden krát ZADARMO na vlastnej koži.

Ondrej Pavlák (hlavný tréner)